Stiftelsen

Julius och Nils Westerdahls Stiftelses intention är att bevara Julius Hus och bedriva olika typer av kulturella verksamheter i husets salonger. Stiftelsen har även som mål att främja klassisk akustisk musik och sång samt att motverka hemlöshet bland unga i Stockholm.

Vi är stolta och glada över att dela ut Julius och Nils Westerdahls stiftelses stipendium till unga och lovande musiker

Kungliga musikhögskolan, KMH, och Södra Latins gymnasium har genom åren hjälpt stiftelsen att ta fram namn på lovande studenter som går utbildning inom klassisk musik. De är alla under 30 år och är väl förtrogna med att konsertera i kammarmusiksammanhang, samt att tala om sitt musicerande och de stycken de framför. Av dessa väljer stiftelsen årligen ut vem eller vilka som får ta emot Julius och Nils Westerdahls stipendium.

2023-års stipendiater:

 

2022-års stipendiater:

 

2021-års stipendiater

 

Filmproduktion: Yellowtone, Regi: David Tarrodi,  Piano: Thomas Rudberg

Stipendiater

2014: Christopher Hästbacka

2015: Andreas Lavotha och Zacharias Kärnfull

2016: Simon Landqvist, Kim Williams Jolin, Liv Fridén och Lisa Sjögren-Ursäter

2017: Astrid le clercq, My Svenman, Olof Åhman och Mattias Mirtinen (på bild nedan)

2018: Eira Jonsson Markus, Johanna Ander Ljung, Astrid Montén och Ivar Koij

2019: Victor Enander, Karolina Martinsen, Jon Svenungsson och Sofia Zackariasson.

2020: Ella Sundström (blockflöjt), Ingrid Rydh (sång), Abraham Frato (trombon), Johanna Arnberg (cello)

2021: Albert Asp (trumpet), Alice Maddock (flöjt), Samuel Meguro (violin) och Tuva Hedelin (violin)

2022: Agnes Fältman (piano), Signe Levin (violin), Zacharias Frato (valthorn) och Irma Swedrup (sång)

2023: William Henriksson (marimba), Jeanine Meng (violin), Mayson Persson (sång),  Mattias Anderberg (gitarr)

 

Bidrag till andra organisationer

Stiftelsen vill även bidra till att hjälpa organisationer som arbetar för att hjälpa hemlösa och motverka hemlöshet bland unga i Sverige. I år har stiftelsen lämnat gåvor till Stockholms Stadsmission.