Ombyggnaden

Om restaureringen av Julius Hus

2010 fick Ann Hedberg fick ta emot byggnadsvårdspriset för renovering från Stockholms läns hembygdsförbund med motiveringen:

byggnadsvardspris3Våningen har en högklassig och ovanligt rik och välbevarad inredning och utsmyckning både från byggtiden och från ombyggnaden på 1920-talet. I restaureringen har man på ett mycket förtjänstfullt sätt bevarat paradvåningens värdefulla inredning. När nu våningen kommer att hållas tillgänglig för mindre evenemang öppnas möjligheten för intresserade att uppleva det dekorativa måleriet på väggar och tak samt den präglade papperstapeten av gyllenläderstyp som finns i ett av rummen. Paradvåningen har återfått mycket av sin ursprungliga glans men också behållit en viss patina vilket känns välgörande i dessa tider när innerstadens alla lägenheter börjar se ut som att de var stöpta i samma minimalistiska form.

Med det nu avslutade projektet tar Ann Hedberg hand om familjens kulturarv och har samtidigt gjort det tillgängligt för alla intresserade. Julius Hus är nu anpassat för modernt utnyttjande samtidigt som de kulturhistoriska och konstnärliga värdena lyfts fram. Men den inriktningen var inte självklar från början och det krävdes mycket kunnande och många professioner i det praktiska genomförandet.

Gunilla Angersjö (G.A. Design AB) har som inredare och textildesigner bistått Ann med inredningen och anskaffningen av samtliga möbler, mattor, textilier och belysningsarmaturer till Paradvåningen och Sovvåningen. De har tillbringat mycket tid på olika auktioner, bland annat Bukowskis Market, för att hitta den rätta och tidstypiska inredningen för denna specifika miljö.

Hans Sandström, arkitekt SAR/MSA, engagerades av Ann redan hösten 2007 och gjorde flera alternativa förslag, i samråd med Stockholms stadsmuseum, innan den nu självklara lösningen uppenbarades. Med sin bakgrund på Riksantikvarieämbetet har Hans också kunnat förmedla kontakter med konservatorer för arbetena i praktvåningen.

Lars Olson, arkitekt SAR/MSA på HOS Arkitekter i Stockholm, har ansvarat för bygglovshandlingar och projektering, och tillsammans med Hans Sandström utformat alla nya funktioner och tillägg i byggnaden: ny hiss, nya kök och trappor, samt nya toaletter och entréer.

Anders Kastengren har varit projektledare och organiserat ombyggnaden. Han har sett till att alla olika yrkesgrupper kopplats in när de behövdes på ett sådant sätt att man inte hindrar varandra.

Per Olof Fransson från Sh-bygg var byggledare. Man har bytt stammar för vatten och avlopp, elledningarna är utbytta, och hela huset har målats om. En hiss har installerats på gården som går ända från källaren upp till vinden och storkök har byggts i anslutning till paradvåningen mm.

B1 Tamara lyfter Tapet med fingretKonservatorsarbetena inleddes med en skadeinventering och med att tre förslag till åtgärdsprogram upprättades under våren 2009. De utfördes av experter från ”Konservatorsnätverket”, Misa Asp (muralt måleri), Tamara Oxenstierna (tapeter)och Hans Peter Hedlund (målade dekorativa ytskikt). Med åtgärdsprogrammen som grund kunde Ann Hedberg söka bidrag hos länsstyrelsen, för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Elisabet Wannberg från Stockholms Stadsmuseum bidrog med rådgivning om renoveringen.

restaureringsarbeteSamordnande ansvar för alla konserveringsarbeten hade Anna Brandi. Hon arbetade även praktiskt med alla dekormålade väggytor och med konservering av oljemåleri på duk. Misa Asp ansvarade för konservering och restaurering av dekormålad puts i hallar och trappor i paradvåningen. Tamara Oxenstierna ansvarade för konservering och restaureringen av tapeterna i matsalen. Rekonstruktionsmålning av skadade dörrar utfördes av dekormålare Roland Liljeblad. Ådringsmålade snickerier rekonstruerades och vissa målade ytor målades om för att få tillbaka sin ursprungliga färg av målerikonservator Gabor Pazstor. Konservator Rikard Larsson rekonstruerade bröstningsmåleriet i hallen.

 

En mer utförlig text om restaureringen och Julius Hus hittar du här: Om Julius Hus av Varis Bokalders